Health economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jay Bhattacharya, Timothy Hyde, Peter Tu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 113702996X

ISBN-13: 978-1137029966

Ký hiệu phân loại: 2014 B-078 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014

Mô tả vật lý: xxix, 589 pages : , illustrations, portraits ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 155779

Includes bibliographical references (pages 549-573) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH