Imagined theatres : writing for a theoretical stage
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ISBN:  9781138122048

Ký hiệu phân loại: 792.022 *Types of stage presentation

Thông tin xuất bản: London ; New York :Routlege, Taylor & Francis Group, 2017.,

Mô tả vật lý: xx, 292 pages ; , 26 c

Ngôn ngữ:


Experimental drama-- Experimental theater-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH