Combating inequality : the global North and South

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alexander Gallas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1138916852

Ký hiệu phân loại: 339.2 Distribution of income and wealth

Thông tin xuất bản: New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016

Mô tả vật lý: xv, 322 pages ; , 24 c

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 155876

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH