QuickBooks 2016 : the best guide for small business
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781259585449


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Education, 2016,

Mô tả vật lý: xxx, 447 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


QuickBooks. -- Small business -- Accounting ; Computer programs. ; Small business -- Finance ; Computer programs.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH