Persuasive imagery : a consumer response perspective

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rajeev Batra., Linda M Scott

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805842020

Ký hiệu phân loại: 153.852 Persuasion

Thông tin xuất bản: Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 15589

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH