Top hat

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter William Evans

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1405188294

ISBN-10: 1405188308

ISBN-13: 978-1405188296

ISBN-13: 978-1405188302

Ký hiệu phân loại: 791.4372 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010.

Mô tả vật lý: x, 128 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 155932

Includes bibliographical references (p. [106]-113) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH