Women's literacy in early modern Spain and the new world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anne J Cruz, Rosili Hernández

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1409427131

ISBN-13: 978-1409427148

Ký hiệu phân loại: 028.90820946 Reading interests and habits

Thông tin xuất bản: Burlington, VT : Ashgate, 2011

Mô tả vật lý: xii, 274 p. cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 155947

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH