Environmental policy change in emerging market democracies : Central and Eastern Europe and Latin America compared
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jale Tosun, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1442644095 (bound)

Ký hiệu phân loại: 363.70094 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Toronto :University of Toronto Press, 2013,

Mô tả vật lý: xii, 249 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 156058
1. Environmental policy
  - Europe
     Central. ; Environmental policy
  - Europe
     Eastern. ; Environmental policy
  - Latin America. 1. Environmental policy
  - Europe
     Central.
2. Environmental policy
  - Europe
     Eastern.
3. Environmental policy
  - Latin America.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH