Textile reinforced concrete
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781466552555


Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017,

Mô tả vật lý: xv, 473 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Fiber-reinforced concrete. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH