Handbook of research on teaching methods in language translation and interpretation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ying Cui, Wei Zhao

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1466666153

Ký hiệu phân loại: 418.02071 Standard usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference, an imprint og IGI Global, 2015

Mô tả vật lý: xxv, 458 pages ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 156132

"This book presents an interdisciplinary approach to educational contexts across cultures for the study of verbal and written linguistics in order to broaden students' communicative and problem solving abilities"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references (pages 416-448) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH