Handbook of research on climate change impact on health and environmental sustainability
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781466688148

Ký hiệu phân loại: 363.73874 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Hershey PA :Information Science Reference, an imprint of IGI Global, 2016,

Mô tả vật lý: xxxiv, 711 pages : , illustrations, maps ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 156139
"This book is offers a comprehensive and timely analysis of various aspects of global warming and its consequences, featuring such topics as assessment of and adaption to climate change, water and its socio-economic impact, the environmental effects of climate change on human health, and the mitigation of climate change on both a local and global level"--
1. Climatic changes
  - Health aspects. ; Climatic changes.
  - Crops and climate.
  - Human beings
  - Effect of climate on. ; Water-supply
  - Forecasting. 1. Climatic changes
  - Health aspects.
2. Climatic changes.
  - Crops and climate.
  - Human beings
  - Effect of climate on.
3. Water-supply
  - Forecasting.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH