iOS application security : the definitive guide for hackers and developers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by David Thiel, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  159327601X

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: San Francisco :No Starch Press, 2016,

Mô tả vật lý: xxxi, 259 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


"Covers fundamentals of iOS security and application development including the basics of Objective-C, white and black box testing, how to eliminate data leaks, and iOS penetration testing and evaluation. Includes coverage of iOS 8"--

iOS (Electronic resource)-- Application software -- Development. ; iPad (Computer) -- Security measures. ; iPhone (Smartphone) -- Mobile apps ; Security measures. ; Mobile computing -- Security measures. ; Objective-C (Computer program language)-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH