The story of Wal-Mart

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sara Gilbert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1608180646

Ký hiệu phân loại: 381.1490973 Marketing channels

Thông tin xuất bản: Mankato, MN : Creative Education, 2011.

Mô tả vật lý: 48 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156411

"A look at the origins, leaders, growth, and operations of Wal-Mart, the discount retailing company whose first store opened in 1962 and which today is one of the largest corporations in the world"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. 46-47) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH