Best Jobs for the 21st Century, Fourth Edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Farr Michael, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1593572409

Ký hiệu phân loại: 331.702

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :JIST Publishing, Inc., 2006, In lần thứ 4

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH