Design for the mind : seven Psychological principles of persuasive design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1617292958

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Shelter Island, NY :Manning, 2016,

Mô tả vật lý: xxv, 211 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Consumer behavior. -- Internet marketing -- Psychological aspects. ; Web sites -- Design ; Psychological aspects.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH