From photon to pixel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Henri Maitre

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1786301376

Ký hiệu phân loại: 775 Digital photography

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2016.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 156578

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH