Methods and tools for creative competitive intelligence

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephane Goria

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1786301635

Ký hiệu phân loại: 153.35 Creativity

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ : ISTE Ltd/John Wiley and Sons Inc, 2017.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 156579

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH