Seeds : biology, development and ecology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve W Adkins, Sarah Ashmore, Sheldon C Navie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1845931971

ISBN-13: 978-1845931971

Ký hiệu phân loại: 631.521 Seeds

Thông tin xuất bản: Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, 2007

Mô tả vật lý: xx, 440 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 156609

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH