Reinforced concrete beams, columns and frames. Section and slender member analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  184821569X


Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ :ISTE ; Wiley, 2013.,

Mô tả vật lý: xiv, 306 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete beams-- Concrete beams. -- fast ; (OCoLC)fst0087424; Reinforced concrete construction-- Reinforced concrete construction. -- fast ; (OCoLC)fst0109346; Structural frames-- Structural frames. -- fast ; (OCoLC)fst0113568

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH