From big data to smart data

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fernando Iafrate

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 111911618X

ISBN-10: 1119119251

ISBN-10: 1848217552

ISBN-13: 978-1119116189

ISBN-13: 978-1119119258

ISBN-13: 978-1848217553

Ký hiệu phân loại: 005.7 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ : ISTE Ltd ; John Wiley & Sons, Inc., 2015.

Mô tả vật lý: xxv, 55 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156627

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH