Collaborative annotation for reliable natural language processing : technical and sociological aspects

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karën Fort

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1848219040

ISBN-13: 978-1848219045

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: London, UK : Hoboken, NJ, USA : ISTE ; Wiley, 2016.

Mô tả vật lý: xxiv, 164 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156630

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH