Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1897-1935
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1849950504


Thông tin xuất bản: Dunbeath :Whittles Publishing, 2013.,

Mô tả vật lý: xl, 279 pages : , illustrations, portraits ; , 24 c

Ngôn ngữ:


Annotation

Reinforced concrete -- Bibliography; Reinforced concrete -- Biography; Reinforced concrete construction -- History; Reinforced concrete construction. -- fast ; (OCoLC)fst0109346; Reinforced concrete. -- fast ; (OCoLC)fst0109343; Bibliography. -- fast ; (OCoLC)fst0142371; Biography. -- fast ; (OCoLC)fst0142368; History. -- fast ; (OCoLC)fst0141162

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH