Raspberry Pi : a quick-start guide
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Maik Schmidt, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1937785041

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Dallas TX :The Pragmatic Bookshelf, 2012.,

Mô tả vật lý: xiv, 122 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Linux. -- Computers -- Study and teaching.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH