La société de défiance : comment le modèle social français s'autodétruit

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yann Algan, Cahuc

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 272880396X

ISBN-13: 978-2728803965

Ký hiệu phân loại: 302.1 General topics of social interaction

Thông tin xuất bản: Paris : Ens, Rue d'Ulm 2007

Mô tả vật lý: 99 p. ; ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156704

9 Includes bibliographical refe
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH