Another way : decentralization, democratization and the global politics of community-based schooling

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rebecca A Clothey, Kai Heidemann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9004384705

ISBN-13: 978-9004384729

Ký hiệu phân loại: 371.19 Community-school relations

Thông tin xuất bản: Boston : Brill Sense, 2019

Mô tả vật lý: xix, 159 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156796

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH