Pedagogical grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Casey Keck, YouJin Kim

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027212177

ISBN-13: 978-9027212184

Ký hiệu phân loại: 418 Standard usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: 245 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156857

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH