Temporality in interaction

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arnulf Deppermann, Susan Günthner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027226372

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam:Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2015

Mô tả vật lý: vi, 342 pages : , illustrations (some color) ; , 25 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156866

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH