La raison morphologique : hommage à la mémoire de Danielle Corbin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniell Corbin, Bernar Fradin

Ngôn ngữ: fre ; eng

ISBN-10: 9027231370

ISBN-13: 978-9027231376

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., c2008.

Mô tả vật lý: xiii, 242 p. : , ill., map ; , 25 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156867

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH