Grammatical variation and change in Jersey English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anna Rosen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027249081

Ký hiệu phân loại: 427.942341 Geographic variations in other places

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: xii, 237 pages : , illustrations, map ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156874

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH