Constructing collectivity : 'we' across languages and contexts

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Theodossia Pavlidou

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027256447

ISBN-13: 978-9027270849

Ký hiệu phân loại: 415.55 Pronouns

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: x, 355 pages : , illustrations ; , 25 c

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156890

Includes bibliographical references and indexes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH