The economics of social determinants of health and health inequalities : a resource book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9241548622

ISBN-13: 978-9241548625

Ký hiệu phân loại: WA 525

Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization, 2013

Mô tả vật lý: vii, 124 pages : , color illustrations ; , 30 c

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 156924

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH