New perspectives on the research of Chinese culture
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Pei-kai Cheng, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9789814021777

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2012.,

Mô tả vật lý: p. cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH