People's livelihood in contemporary China : changes, challenges and prospects
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9789814522250

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: Singapre ; Hackensack, NJ :World Scientific, 2014,

Mô tả vật lý: xvii, 228 pages ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Consumption (Economics) -- China. ; Economic development -- China. ; Income distribution -- China. ; China -- Social conditions ; 2000-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH