Sustainability matters : environmental and climate changes in the Asia-Pacific
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9789814719131

Ký hiệu phân loại: 363.70095 Environmental problems

Thông tin xuất bản: New Jersey :World Scientific, 2015,

Mô tả vật lý: xlviii, 555 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Environmental management -- Asia. ; Environmental policy -- Asia. ; Sustainable development -- Asia.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH