Take a hike!

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Luke Flowers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1338547542

ISBN-13: 978-1338547566

Ký hiệu phân loại: [E]

Thông tin xuất bản: New York, NY : Scholastic Inc., 2020.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157011

On a camping trip with his dog Toby, Moby Shinobi's ninja skills keep making a mess of things but when hikers get lost he leads a team to save them.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH