Fascinated by languages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eugene A Nida

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1588114082

ISBN-10: 9027226016

Ký hiệu phân loại: 418.02 Translating and interpreting

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 2003

Mô tả vật lý: vi, 157 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 157029

Includes bibliographical references (p. [145]-151) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH