Windows server 2012 R2 inside out : configuration, storage, & essentials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William R Stanek

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0735682674

ISBN-13: 978-0735682672

Ký hiệu phân loại: 005.4476 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Redmond, Washington : Microsoft, 2014

Mô tả vật lý: xix, 826 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 157172

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH