English in focus :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 428

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Anh ngữ ; Ngữ nghĩa;

DÃY KỆ
15C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5A
*Ký hiệu xếp giá:  428
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn