Blackberry pearl for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780470128930

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN :Wiley Publishing, Inc, 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


BlackBerry Pearl (Smartphone)-- Cell phones.-- Pocket computers.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH