Cambridge Practice tests for IELTS 1 : tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:


IELTS (Chương trình học Anh ngữ) -- Tài liệu học

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH