Security and trends in wireless identification and sensing platform tags : advancements in RFID
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9781466619906

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Hershey, Pa. :Information Science Reference, 2013,

Mô tả vật lý: xii, 298 p. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 157328
"This book highlights new research regarding wireless identification and sensing platform (WISP) tags, security, and applications, serving as a reference on WISP technology and presenting recent advances in this field"--Provided by publisher.
1. Radio frequency identification systems
  - Security measures. ; Radio frequency identification systems.
  - Wireless sensor networks
  - Security measures. ; Wireless sensor networks. -1. Radio frequency identification systems
  - Security measures.
2. Radio frequency identification systems.
  - Wireless sensor networks
  - Security measures.
3. Wireless sensor networks. -
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH