World Atlas for Primary Students : Texas Student

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Macmillan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0021471533

Ký hiệu phân loại: 912 Graphic representations of surface of earth and of extraterrestrial worlds

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Companies, 1997

Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 15733

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 912.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH