SAS® For Dummies®

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Chris Hemedinger, Stephen McDaniel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0471788324

Ký hiệu phân loại: 005.55 Statistical programs

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey. : Wiley Publishing, Inc, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 15734

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH