New landscaping ideas that work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Julie Moir Messervy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1631868504

Ký hiệu phân loại: 712 Landscape architecture (Landscape design)

Thông tin xuất bản: Newtown, CT : The Taunton Press, 2018

Mô tả vật lý: 218 pages : , color illustrations ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 157398

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH