Environmental Science
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  007252829X


Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill Companies, 2006, In lần thứ 10

Mô tả vật lý: 476 tr. ; , 28 cm

Ngôn ngữ:


* Environmental sciences
  - Textbooks.
* Môi trường học
  - Giáo trình
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH