Dynamic soil-structure interaction for sustainable infrastructures.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783030019198

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2018.,

Mô tả vật lý: pages cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH