Modern biooxidation : enzymes, reactions, and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rolf Schmid, Vlada B Urlacher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527315071

ISBN-13: 978-3527315079

Ký hiệu phân loại: 2007 J-446 Religion

Thông tin xuất bản: Weinheim : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 299 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 157437

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH