Learning and learning difficulties : a handbook for teachers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter S Westwood

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0864317697

Ký hiệu phân loại: 370.1523 Philosophy and theory, education for specific objectives, educational psychology

Thông tin xuất bản: Camberwell, Vic. : ACER Press, 2004.

Mô tả vật lý: ix, 180 pages : , illustrations ; , 30 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 157510

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH