Assessment, Learning and Employability.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter T Knight, Mantz Yorke

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 378 Higher education

Thông tin xuất bản: Maidenhead : Blacklick : Open University Press [Imprint] McGraw-Hill Education McGraw-Hill Companies, The [Distributor] 2003

Mô tả vật lý: 245 p. , ill , 08.930 x 06.080 in.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 157605

Annotation "Assessment, Learning and Employability has wide and practical relevance - to teachers, module and programme leaders, higher education managers and quality enhancement specialists."--BOOK JACKET.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH