Computer science distilled : learn the art of solving computational problems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0997316004

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Las Vegas, [Nevada] :Code Energy LLC, 2017., First edition.

Mô tả vật lý: x, 168 pages : , illustrations (some color) ; , 22 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 157703
A walkthrough of computer science concepts that you must know to program computers effectively. After a simple introduction to discrete math, it presents common algorithms and data structures. It also outlines the principles that make computers and programming languages work.
Computer algorithms.
  - Computer programming.
  - Computer science.
  - Data structures (Computer science)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH